Списък на файловете в пакета zimpl в stretch, архитектура i386

/usr/bin/zimpl
/usr/share/doc/zimpl/README.Debian
/usr/share/doc/zimpl/README.gz
/usr/share/doc/zimpl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/zimpl/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/zimpl/changelog.gz
/usr/share/doc/zimpl/copyright
/usr/share/doc/zimpl/examples/chvatal_diet.zpl
/usr/share/doc/zimpl/examples/facility_location.zpl
/usr/share/doc/zimpl/examples/queens1.zpl
/usr/share/doc/zimpl/examples/queens2.zpl
/usr/share/doc/zimpl/examples/queens3.zpl
/usr/share/doc/zimpl/examples/queens4.zpl
/usr/share/doc/zimpl/examples/queens5.zpl
/usr/share/doc/zimpl/examples/steinerbaum.zpl
/usr/share/doc/zimpl/examples/tsp.dat
/usr/share/doc/zimpl/examples/tsp.zpl
/usr/share/man/man1/zimpl.1.gz