Списък на файловете в пакета x11-touchscreen-calibrator в stretch, архитектура i386

/etc/X11/Xsession.d/75x11-touchscreen-calibrator
/usr/bin/x11-touchscreen-calibrator
/usr/share/doc/x11-touchscreen-calibrator/README.gz
/usr/share/doc/x11-touchscreen-calibrator/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/x11-touchscreen-calibrator/changelog.gz
/usr/share/doc/x11-touchscreen-calibrator/copyright
/usr/share/man/man1/x11-touchscreen-calibrator.1.gz