Списък на файловете в пакета mini-httpd в stretch, архитектура i386

/etc/default/mini-httpd
/etc/init.d/mini-httpd
/etc/mini-httpd.conf
/usr/sbin/mini_httpd
/usr/share/doc/mini-httpd/README
/usr/share/doc/mini-httpd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mini-httpd/changelog.gz
/usr/share/doc/mini-httpd/copyright
/usr/share/doc/mini-httpd/mime_encodings.txt
/usr/share/doc/mini-httpd/mime_types.txt.gz
/usr/share/man/man8/mini_httpd.8.gz
/usr/share/mini-httpd/html/index.html