Списък на файловете в пакета libx11-6 в stretch, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6
/usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
/usr/share/doc/libx11-6/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libx11-6/NEWS.gz
/usr/share/doc/libx11-6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libx11-6/changelog.gz
/usr/share/doc/libx11-6/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libx11-6