Списък на файловете в пакета libstartup-notification0 в stretch, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libstartup-notification-1.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libstartup-notification-1.so.0.0.0
/usr/share/doc/libstartup-notification0/AUTHORS
/usr/share/doc/libstartup-notification0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libstartup-notification0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libstartup-notification0/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/libstartup-notification0/changelog.gz
/usr/share/doc/libstartup-notification0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libstartup-notification0