Списък на файловете в пакета libgcrypt20 в stretch, архитектура i386

/lib/i386-linux-gnu/libgcrypt.so.20
/lib/i386-linux-gnu/libgcrypt.so.20.1.6
/usr/share/doc/libgcrypt20/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/libgcrypt20/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgcrypt20/README.gz
/usr/share/doc/libgcrypt20/THANKS.gz
/usr/share/doc/libgcrypt20/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgcrypt20/changelog.gz
/usr/share/doc/libgcrypt20/copyright