Списък на файловете в пакета libffmpegthumbnailer4v5 в stretch, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libffmpegthumbnailer.so.4
/usr/lib/i386-linux-gnu/libffmpegthumbnailer.so.4.11.0
/usr/share/doc/libffmpegthumbnailer4v5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libffmpegthumbnailer4v5/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/libffmpegthumbnailer4v5/changelog.gz
/usr/share/doc/libffmpegthumbnailer4v5/copyright