Списък на файловете в пакета gstreamer1.0-alsa в stretch, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/gstreamer-1.0/libgstalsa.so
/usr/share/doc/gstreamer1.0-alsa/AUTHORS
/usr/share/doc/gstreamer1.0-alsa/NEWS.gz
/usr/share/doc/gstreamer1.0-alsa/README.Debian
/usr/share/doc/gstreamer1.0-alsa/README.gz
/usr/share/doc/gstreamer1.0-alsa/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gstreamer1.0-alsa/changelog.gz
/usr/share/doc/gstreamer1.0-alsa/copyright