Списък на файловете в пакета gir1.2-cvc-1.0 в stretch, архитектура i386

/usr/lib/girepository-1.0/Cvc-1.0.typelib
/usr/share/doc/gir1.2-cvc-1.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gir1.2-cvc-1.0/changelog.gz
/usr/share/doc/gir1.2-cvc-1.0/copyright