Списък на файловете в пакета dvd+rw-tools в stretch, архитектура i386

/usr/bin/btcflash
/usr/bin/dvd+rw-booktype
/usr/bin/dvd+rw-mediainfo
/usr/bin/dvd-ram-control
/usr/bin/rpl8
/usr/share/doc-base/dvd+rw-tools
/usr/share/doc/dvd+rw-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dvd+rw-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/dvd+rw-tools/copyright
/usr/share/doc/dvd+rw-tools/dvd-rw.html
/usr/share/doc/dvd+rw-tools/index.html
/usr/share/doc/dvd+rw-tools/isofs4gb.gif
/usr/share/man/man1/dvd+rw-booktype.1.gz
/usr/share/man/man1/dvd+rw-mediainfo.1.gz
/usr/share/man/man1/dvd-ram-control.1.gz
/usr/share/man/man8/btcflash.8.gz
/usr/share/man/man8/rpl8.8.gz