Списък на файловете в пакета python-ferret в stretch, архитектура armhf

/usr/bin/pyferret2
/usr/lib/python2.7/dist-packages/ferretmagic-7.0.egg-info
/usr/lib/python2.7/dist-packages/ferretmagic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/gcircle-7.0.egg-info
/usr/lib/python2.7/dist-packages/gcircle.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pipedviewer-7.0.egg-info
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pipedviewer/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pipedviewer/cmndhelperpq.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pipedviewer/pipedimagerpq.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pipedviewer/pipedviewerpq.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pipedviewer/pyferretbindings.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pipedviewer/scaledialogpq.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret-7.0.egg-info
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/datamethods.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/eofanal/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/eofanal/eofanalysis.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/eofanal/eofanalysistests.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/eofanal/eofdatapiece.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/eofanal/eofdatasum.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/feraggdset.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/feraxis.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/ferdset.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/fergrid.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/fermethods.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/ferpyvar.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/ferregion.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/fershp/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/fershp/mapprj.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/fershp/shapefile_readxy.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/fershp/shapefile_readxyval.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/fershp/shapefile_readxyz.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/fershp/shapefile_readxyzval.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/fershp/shapefile_writeval.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/fershp/shapefile_writexyval.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/fershp/shapefile_writexyzval.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/fervar.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/filenamecompleter.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/graphbind/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/graphbind/abstractpyferretbindings.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/libpyferret.arm-linux-gnueabihf.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/pyefmethods.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/regrid/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/regrid/curv2rect.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/regrid/curv3srect.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/regrid/esmpcontrol.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/regrid/esmpcontroltests.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/regrid/regrid2d.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/regrid/regrid2dexample.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/regrid/regrid2dexample2.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/regrid/regrid2dtests.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/regrid/regrid3d.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/regrid/regrid3dexample.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/regrid/regrid3dtests.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/regrid/regridtests.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_beta_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_beta_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_beta_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_beta_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_beta_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_beta_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_binom_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_binom_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_binom_pmf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_binom_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_binom_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_binom_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_cauchy_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_cauchy_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_cauchy_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_cauchy_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_cauchy_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_cauchy_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_chi2_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_chi2_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_chi2_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_chi2_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_chi2_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_chi2_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_chi_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_chi_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_chi_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_chi_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_chi_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_chi_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_chisquare.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_expon_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_expon_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_expon_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_expon_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_expon_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_expon_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_exponweib_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_exponweib_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_exponweib_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_exponweib_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_exponweib_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_exponweib_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_f_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_f_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_f_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_f_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_f_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_f_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_fit.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_gamma_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_gamma_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_gamma_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_gamma_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_gamma_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_gamma_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_geom_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_geom_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_geom_pmf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_geom_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_geom_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_geom_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_helper.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_histogram.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_hypergeom_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_hypergeom_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_hypergeom_pmf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_hypergeom_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_hypergeom_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_hypergeom_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_invgamma_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_invgamma_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_invgamma_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_invgamma_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_invgamma_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_invgamma_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_kstest1.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_kstest2.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_laplace_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_laplace_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_laplace_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_laplace_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_laplace_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_laplace_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_linregress.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_lognorm_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_lognorm_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_lognorm_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_lognorm_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_lognorm_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_lognorm_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_nbinom_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_nbinom_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_nbinom_pmf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_nbinom_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_nbinom_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_nbinom_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_norm_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_norm_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_norm_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_norm_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_norm_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_norm_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_pareto_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_pareto_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_pareto_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_pareto_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_pareto_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_pareto_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_pearsonr.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_percentilesofscores.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_pmf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_poisson_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_poisson_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_poisson_pmf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_poisson_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_poisson_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_poisson_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_probplotvals.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_randint_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_randint_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_randint_pmf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_randint_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_randint_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_randint_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_scoresatpercentiles.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_spearmanr.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_stats.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_t_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_t_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_t_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_t_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_t_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_t_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_ttest1.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_ttest2ind.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_ttest2rel.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_uniform_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_uniform_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_uniform_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_uniform_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_uniform_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_uniform_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_weibull_cdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_weibull_isf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_weibull_pdf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_weibull_ppf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_weibull_rvs.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_weibull_sf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyferret/stats/stats_zscore.py
/usr/share/doc/python-ferret/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-ferret/copyright