Списък на файловете в пакета libqt5printsupport5 в stretch, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5PrintSupport.so.5
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5PrintSupport.so.5.7
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5PrintSupport.so.5.7.1
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/qt5/plugins/printsupport/libcupsprintersupport.so
/usr/share/doc/libqt5printsupport5/LGPL_EXCEPTION.txt
/usr/share/doc/libqt5printsupport5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt5printsupport5/changelog.gz
/usr/share/doc/libqt5printsupport5/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libqt5printsupport5