Списък на файловете в пакета libmeep-dev в stretch, архитектура armhf

/usr/include/meep.hpp
/usr/include/meep/mympi.hpp
/usr/include/meep/vec.hpp
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libmeep.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libmeep.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/meep.pc
/usr/share/doc/libmeep-dev/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/libmeep-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmeep-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libmeep-dev/copyright