Списък на файловете в пакета libcdio-cdda1 в stretch, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcdio_cdda.so.1
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcdio_cdda.so.1.0.0
/usr/share/doc/libcdio-cdda1/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/libcdio-cdda1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcdio-cdda1/changelog.gz
/usr/share/doc/libcdio-cdda1/copyright