Списък на файловете в пакета libart-2.0-2 в stretch, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libart_lgpl_2.so.2
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libart_lgpl_2.so.2.3.21
/usr/share/doc/libart-2.0-2/AUTHORS
/usr/share/doc/libart-2.0-2/NEWS.gz
/usr/share/doc/libart-2.0-2/README
/usr/share/doc/libart-2.0-2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libart-2.0-2/changelog.gz
/usr/share/doc/libart-2.0-2/copyright