Списък на файловете в пакета qdbus в stretch, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/qt4/bin/qdbus
/usr/share/doc/qdbus/LGPL_EXCEPTION.txt
/usr/share/doc/qdbus/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qdbus/changelog.gz
/usr/share/doc/qdbus/copyright
/usr/share/man/man1/qdbus.1.gz