Списък на файловете в пакета liquidsoap-plugin-gstreamer в stretch, архитектура armel

/usr/lib/liquidsoap/1.1.1/plugins/gstreamer.cmxs
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-gstreamer/README
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-gstreamer/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-gstreamer/changelog.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-gstreamer/copyright