Списък на файловете в пакета libxml2 в stretch, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libxml2.so.2
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libxml2.so.2.9.4
/usr/share/doc/libxml2/AUTHORS
/usr/share/doc/libxml2/NEWS.gz
/usr/share/doc/libxml2/README
/usr/share/doc/libxml2/README.Debian
/usr/share/doc/libxml2/TODO.gz
/usr/share/doc/libxml2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxml2/changelog.gz
/usr/share/doc/libxml2/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libxml2