Списък на файловете в пакета libuv1 в stretch, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libuv.so.1
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libuv.so.1.0.0
/usr/share/doc/libuv1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libuv1/changelog.gz
/usr/share/doc/libuv1/copyright