Списък на файловете в пакета libsource-highlight-dev в stretch, архитектура armel

/usr/include/srchilite/bufferedoutput.h
/usr/include/srchilite/chartranslator.h
/usr/include/srchilite/colormap.h
/usr/include/srchilite/colors.h
/usr/include/srchilite/ctagscollector.h
/usr/include/srchilite/ctagsformatter.h
/usr/include/srchilite/ctagsmanager.h
/usr/include/srchilite/debuglistener.h
/usr/include/srchilite/delimitedlangelem.h
/usr/include/srchilite/docgenerator.h
/usr/include/srchilite/doctemplate.h
/usr/include/srchilite/eventgenerator.h
/usr/include/srchilite/fileinfo.h
/usr/include/srchilite/fileutil.h
/usr/include/srchilite/formatter.h
/usr/include/srchilite/formatterfactory.h
/usr/include/srchilite/formattermanager.h
/usr/include/srchilite/formatterparams.h
/usr/include/srchilite/highlightbuilderexception.h
/usr/include/srchilite/highlightevent.h
/usr/include/srchilite/highlighteventlistener.h
/usr/include/srchilite/highlightrule.h
/usr/include/srchilite/highlightrulefactory.h
/usr/include/srchilite/highlightstate.h
/usr/include/srchilite/highlightstatebuilder.h
/usr/include/srchilite/highlightstateprinter.h
/usr/include/srchilite/highlighttoken.h
/usr/include/srchilite/instances.h
/usr/include/srchilite/ioexception.h
/usr/include/srchilite/keys.h
/usr/include/srchilite/langdefmanager.h
/usr/include/srchilite/langdefparser.h
/usr/include/srchilite/langdefparserfun.h
/usr/include/srchilite/langdefscanner.h
/usr/include/srchilite/langelem.h
/usr/include/srchilite/langelems.h
/usr/include/srchilite/langelemsprinter.h
/usr/include/srchilite/langmap.h
/usr/include/srchilite/languageinfer.h
/usr/include/srchilite/linebuffer.h
/usr/include/srchilite/linenumgenerator.h
/usr/include/srchilite/lineranges.h
/usr/include/srchilite/matchingparameters.h
/usr/include/srchilite/namedsubexpslangelem.h
/usr/include/srchilite/outlangdefparser.h
/usr/include/srchilite/outlangdefparserfun.h
/usr/include/srchilite/outlangdefscanner.h
/usr/include/srchilite/parserexception.h
/usr/include/srchilite/parserinfo.h
/usr/include/srchilite/parsestruct.h
/usr/include/srchilite/parsestyles.h
/usr/include/srchilite/preformatter.h
/usr/include/srchilite/readtags.h
/usr/include/srchilite/refposition.h
/usr/include/srchilite/regexhighlightrule.h
/usr/include/srchilite/regexpreprocessor.h
/usr/include/srchilite/regexranges.h
/usr/include/srchilite/regexrulefactory.h
/usr/include/srchilite/settings.h
/usr/include/srchilite/sourcefilehighlighter.h
/usr/include/srchilite/sourcehighlight.h
/usr/include/srchilite/sourcehighlighter.h
/usr/include/srchilite/sourcehighlightutils.h
/usr/include/srchilite/srcuntabifier.h
/usr/include/srchilite/statelangelem.h
/usr/include/srchilite/statestartlangelem.h
/usr/include/srchilite/stopwatch.h
/usr/include/srchilite/stringdef.h
/usr/include/srchilite/stringlistlangelem.h
/usr/include/srchilite/stringtable.h
/usr/include/srchilite/stylecssparser.h
/usr/include/srchilite/stylefileparser.h
/usr/include/srchilite/stylekey.h
/usr/include/srchilite/styleparser.h
/usr/include/srchilite/substfun.h
/usr/include/srchilite/textstyle.h
/usr/include/srchilite/textstylebuilder.h
/usr/include/srchilite/textstyleformatter.h
/usr/include/srchilite/textstyleformattercollection.h
/usr/include/srchilite/textstyleformatterfactory.h
/usr/include/srchilite/textstyles.h
/usr/include/srchilite/tostringcollection.h
/usr/include/srchilite/utils.h
/usr/include/srchilite/vardefinitions.h
/usr/include/srchilite/verbosity.h
/usr/include/srchilite/versions.h
/usr/include/srchilite/wordtokenizer.h
/usr/lib/libsource-highlight.a
/usr/lib/libsource-highlight.so
/usr/lib/pkgconfig/source-highlight.pc
/usr/share/doc/libsource-highlight-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsource-highlight-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libsource-highlight-dev/copyright
/usr/share/info/source-highlight-lib.info.gz