Списък на файловете в пакета libosmosdr0 в stretch, архитектура armel

/lib/udev/rules.d/60-libosmosdr0.rules
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libosmosdr.so.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libosmosdr.so.0.0.0
/usr/share/doc/libosmosdr0/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/libosmosdr0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libosmosdr0/copyright