Списък на файловете в пакета libkadm5clnt-mit11 в stretch, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libkadm5clnt_mit.so.11
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libkadm5clnt_mit.so.11.0
/usr/share/doc/libkadm5clnt-mit11/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libkadm5clnt-mit11/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkadm5clnt-mit11/copyright