Списък на файловете в пакета frog в stretch, архитектура armel

/usr/bin/frog
/usr/bin/mblem
/usr/bin/mbma
/usr/bin/ner
/usr/share/doc/frog/AUTHORS
/usr/share/doc/frog/NEWS.gz
/usr/share/doc/frog/README.gz
/usr/share/doc/frog/TODO
/usr/share/doc/frog/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/frog/changelog.gz
/usr/share/doc/frog/copyright
/usr/share/man/man1/frog.1.gz
/usr/share/man/man1/mblem.1.gz
/usr/share/man/man1/mbma.1.gz
/usr/share/man/man1/ner.1.gz