Списък на файловете в пакета ffmpeg2theora в stretch, архитектура armel

/usr/bin/ffmpeg2theora
/usr/share/doc/ffmpeg2theora/README
/usr/share/doc/ffmpeg2theora/TODO
/usr/share/doc/ffmpeg2theora/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/ffmpeg2theora/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ffmpeg2theora/changelog.gz
/usr/share/doc/ffmpeg2theora/copyright
/usr/share/man/man1/ffmpeg2theora.1.gz