Списък на файловете в пакета default-jre-headless в stretch, архитектура armel

/usr/lib/jvm/default-java
/usr/share/doc/default-jre-headless/changelog.gz
/usr/share/doc/default-jre-headless/copyright