Списък на файловете в пакета xserver-xorg-input-xwiimote в stretch, архитектура arm64

/usr/lib/xorg/modules/input/xwiimote_drv.so
/usr/share/X11/xorg.conf.d/60-xorg-xwiimote.conf
/usr/share/bug/xserver-xorg-input-xwiimote/script
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-xwiimote/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-xwiimote/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-xwiimote/copyright
/usr/share/man/man4/xorg-xwiimote.4.gz