Списък на файловете в пакета xrestop в stretch, архитектура arm64

/usr/bin/xrestop
/usr/share/doc/xrestop/README.Debian
/usr/share/doc/xrestop/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/xrestop/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xrestop/changelog.gz
/usr/share/doc/xrestop/copyright
/usr/share/man/man1/xrestop.1.gz
/usr/share/menu/xrestop