Списък на файловете в пакета lldb в stretch, архитектура arm64

/usr/bin/lldb
/usr/bin/lldb-argdumper
/usr/bin/lldb-mi
/usr/bin/lldb-server
/usr/share/doc/lldb/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/lldb/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lldb/copyright