Списък на файловете в пакета libtime-hr-perl в stretch, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.24/Time/HR.pm
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.24/auto/Time/HR/HR.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.24/auto/Time/HR/autosplit.ix
/usr/share/doc/libtime-hr-perl/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/libtime-hr-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtime-hr-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libtime-hr-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Time::HR.3pm.gz