Списък на файловете в пакета libcdio-cdda1 в stretch, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcdio_cdda.so.1
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcdio_cdda.so.1.0.0
/usr/share/doc/libcdio-cdda1/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/libcdio-cdda1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcdio-cdda1/changelog.gz
/usr/share/doc/libcdio-cdda1/copyright