Списък на файловете в пакета gcj-6-jre в stretch, архитектура arm64

/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-6-arm64/jre/lib/aarch64/libjawt.so
/usr/share/doc/gcj-6-jre