Списък на файловете в пакета frogatto в stretch, архитектура arm64

/usr/games/frogatto
/usr/lib/frogatto/game
/usr/share/applications/frogatto.desktop
/usr/share/doc/frogatto/README
/usr/share/doc/frogatto/README.Debian
/usr/share/doc/frogatto/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/frogatto/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/frogatto/copyright
/usr/share/games/frogatto/frogatto.xpm
/usr/share/man/man6/frogatto.6.gz
/usr/share/menu/frogatto
/usr/share/pixmaps/frogatto.xpm