Списък на файловете в пакета crawl в stretch, архитектура arm64

/usr/games/crawl
/usr/share/applications/crawl.desktop
/usr/share/doc/crawl
/usr/share/man/man6/crawl.6.gz