Списък на файловете в пакета libraw-dev в stretch, архитектура amd64

/usr/include/libraw/libraw.h
/usr/include/libraw/libraw_alloc.h
/usr/include/libraw/libraw_const.h
/usr/include/libraw/libraw_datastream.h
/usr/include/libraw/libraw_internal.h
/usr/include/libraw/libraw_types.h
/usr/include/libraw/libraw_version.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libraw.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libraw.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libraw_r.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libraw_r.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/libraw.pc
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/libraw_r.pc
/usr/share/doc/libraw-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libraw-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libraw-dev/copyright