Списък на файловете в пакета libhwloc-contrib-plugins в stretch, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/hwloc/hwloc_cuda.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/hwloc/hwloc_gl.so
/usr/share/doc/libhwloc-contrib-plugins/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libhwloc-contrib-plugins/copyright