Списък на файловете в пакета libffmpegthumbnailer4v5 в stretch, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffmpegthumbnailer.so.4
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffmpegthumbnailer.so.4.11.0
/usr/share/doc/libffmpegthumbnailer4v5/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/libffmpegthumbnailer4v5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libffmpegthumbnailer4v5/changelog.gz
/usr/share/doc/libffmpegthumbnailer4v5/copyright