Списък на файловете в пакета kvpm в stretch, архитектура amd64

/usr/sbin/kvpm
/usr/share/applications/kvpm.desktop
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/addpart.png
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/changepart.png
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/lvchange.png
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/main.png
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/mkfs_ext.png
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/mkfs_ext4.png
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/mkfs_main.png
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/mount_main.png
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/mount_options.png
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/typicalvg.png
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/vg1.png
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/vg2.png
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/vgchange.png
/usr/share/doc/HTML/en/kvpm/vgsplit.png
/usr/share/doc/kvpm/README
/usr/share/doc/kvpm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kvpm/changelog.gz
/usr/share/doc/kvpm/copyright
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/kvpm.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/kvpm.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/kvpm.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/add.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/arrow_divide.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/arrow_join.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/arrow_refresh.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/bullet_star.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/camera_add.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/cross.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/delete.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/error_go.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/lightning_add.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/lightning_delete.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/lorry.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/page_white_add.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/page_white_camera.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/resultset_last.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/actions/wrench.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/status/exclamation.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/status/lightbulb.png
/usr/share/kvpm/icons/hicolor/16x16/status/lightbulb_off.png
/usr/share/kvpm/images/splash.png
/usr/share/man/man1/kvpm.1.gz