Списък на файловете в пакета jhead в stretch, архитектура amd64

/usr/bin/jhead
/usr/share/doc/jhead/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/jhead/changelog.gz
/usr/share/doc/jhead/copyright
/usr/share/doc/jhead/readme.txt
/usr/share/man/man1/jhead.1.gz