Списък на файловете в пакета bombardier в stretch, архитектура amd64

/usr/games/bombardier
/usr/share/doc/bombardier/DEDICATION
/usr/share/doc/bombardier/README
/usr/share/doc/bombardier/changelog.amd64.gz
/usr/share/doc/bombardier/changelog.gz
/usr/share/doc/bombardier/copyright
/usr/share/man/man6/bombardier.6.gz
/usr/share/menu/bombardier