Списък на файловете в пакета xmms2tray в stretch, архитектура all

/usr/bin/xmms2tray
/usr/lib/python2.7/dist-packages/xmms2tray-0.5.1.egg-info
/usr/lib/python2.7/dist-packages/xmms2tray/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/xmms2tray/menu_conf.py
/usr/share/applications/xmms2tray.desktop
/usr/share/doc/xmms2tray/ChangeLog
/usr/share/doc/xmms2tray/README
/usr/share/doc/xmms2tray/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2tray/changelog.gz
/usr/share/doc/xmms2tray/copyright
/usr/share/man/man1/xmms2tray.1.gz
/usr/share/menu/xmms2tray
/usr/share/pixmaps/xmms2tray.xpm
/usr/share/xmms2tray/data/po/LC_MESSAGES/xmms2tray.mo/xmms2tray.mo
/usr/share/xmms2tray/data/xmms2_24.png
/usr/share/xmms2tray/data/xmms2_64.png
/usr/share/xmms2tray/data/xmms2_glossy.png
/usr/share/xmms2tray/data/xmms2_glossy_24.png
/usr/share/xmms2tray/data/xmms2_simple.png
/usr/share/xmms2tray/data/xmms2_simple_64.png