Списък на файловете в пакета xmltooling-schemas в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/xmltooling-schemas/NOTICE.txt
/usr/share/doc/xmltooling-schemas/README.txt
/usr/share/doc/xmltooling-schemas/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmltooling-schemas/copyright
/usr/share/xml/xmltooling/catalog.xml
/usr/share/xml/xmltooling/soap-envelope.xsd
/usr/share/xml/xmltooling/xenc-schema.xsd
/usr/share/xml/xmltooling/xenc11-schema.xsd
/usr/share/xml/xmltooling/xml.xsd
/usr/share/xml/xmltooling/xmldsig-core-schema.xsd
/usr/share/xml/xmltooling/xmldsig11-schema.xsd
/usr/share/xml/xmltooling/xmltooling.xsd