Списък на файловете в пакета xbubble-data в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/xbubble-data/AUTHORS
/usr/share/doc/xbubble-data/NEWS.gz
/usr/share/doc/xbubble-data/README
/usr/share/doc/xbubble-data/TODO
/usr/share/doc/xbubble-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xbubble-data/changelog.gz
/usr/share/doc/xbubble-data/copyright
/usr/share/xbubble/baskvli.pfb
/usr/share/xbubble/fonts.dir
/usr/share/xbubble/levels.txt
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEAD_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_DEFAULT_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_25.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_26.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_27.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_28.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_29.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_black_EXPLODING_30.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEAD_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_DEFAULT_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_25.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_26.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_27.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_28.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_29.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_blue_EXPLODING_30.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEAD_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_DEFAULT_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_25.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_26.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_27.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_28.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_29.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_brown_EXPLODING_30.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEAD_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_DEFAULT_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_25.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_26.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_27.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_28.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_29.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_green_EXPLODING_30.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEAD_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_DEFAULT_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_25.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_26.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_27.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_28.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_29.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_magenta_EXPLODING_30.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEAD_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_DEFAULT_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_25.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_26.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_27.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_28.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_29.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_red_EXPLODING_30.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEAD_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_DEFAULT_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_25.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_26.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_27.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_28.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_29.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_white_EXPLODING_30.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEAD_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_DEFAULT_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_25.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_26.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_27.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_28.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_29.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Bubble_yellow_EXPLODING_30.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_red_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_01.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_02.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_03.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_04.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_05.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_06.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_07.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_08.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_09.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_10.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_11.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_12.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_13.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_14.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_15.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_16.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_17.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_18.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_19.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_20.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_21.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_22.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_23.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/Malus_yellow_24.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/bar.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/blue_bg.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/bottom.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/canon.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/config.txt
/usr/share/xbubble/themes/fancy/countdown.txt
/usr/share/xbubble/themes/fancy/countdown1.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/countdown2.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/countdown3.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/countdown4.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/countdown5.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/cup_off.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/cup_on.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/dead.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/frame_light.txt
/usr/share/xbubble/themes/fancy/frame_light_off.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/frame_light_on.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/side.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/tee.png
/usr/share/xbubble/themes/fancy/xbubble_bg.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/Bubble_black_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/Bubble_blue_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/Bubble_brown_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/Bubble_green_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/Bubble_magenta_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/Bubble_red_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/Bubble_white_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/Bubble_yellow_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/back_paused.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/backgrnd.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/bar.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/blue_bg.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/bottom.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/canon.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/config.txt
/usr/share/xbubble/themes/frozen/countdown.txt
/usr/share/xbubble/themes/frozen/countdown1.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/countdown2.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/countdown3.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/countdown4.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/countdown5.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/cup_off.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/cup_on.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/dead.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/file_list_background.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/frame_light.txt
/usr/share/xbubble/themes/frozen/frame_light_off.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/frame_light_on.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/side.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/tee.png
/usr/share/xbubble/themes/frozen/xbubble_bg.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_black_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_black_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_black_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_black_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_black_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_black_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_black_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_black_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_black_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_black_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_blue_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_blue_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_blue_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_blue_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_blue_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_blue_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_blue_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_blue_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_blue_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_blue_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_brown_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_brown_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_brown_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_brown_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_brown_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_brown_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_brown_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_brown_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_brown_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_brown_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_green_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_green_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_green_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_green_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_green_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_green_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_green_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_green_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_green_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_green_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_magenta_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_magenta_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_magenta_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_magenta_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_magenta_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_magenta_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_magenta_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_magenta_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_magenta_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_magenta_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_red_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_red_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_red_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_red_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_red_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_red_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_red_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_red_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_red_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_red_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_white_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_white_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_white_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_white_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_white_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_white_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_white_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_white_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_white_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_white_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_yellow_DEFAULT_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_yellow_EXPLODING_01.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_yellow_EXPLODING_02.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_yellow_EXPLODING_03.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_yellow_EXPLODING_04.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_yellow_EXPLODING_05.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_yellow_EXPLODING_06.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_yellow_EXPLODING_07.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_yellow_EXPLODING_08.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/Bubble_yellow_EXPLODING_09.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/bar.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/blue_bg.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/bottom.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/canon.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/countdown.txt
/usr/share/xbubble/themes/plain/countdown1.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/countdown2.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/countdown3.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/countdown4.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/countdown5.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/cup_off.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/cup_on.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/dead.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/frame_light.txt
/usr/share/xbubble/themes/plain/frame_light_off.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/frame_light_on.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/side.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/tee.png
/usr/share/xbubble/themes/plain/xbubble_bg.png