Списък на файловете в пакета trace-summary в stretch, архитектура all

/usr/bin/trace-summary
/usr/share/doc/trace-summary/README.gz
/usr/share/doc/trace-summary/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/trace-summary/changelog.gz
/usr/share/doc/trace-summary/copyright
/usr/share/man/man1/trace-summary.1.gz