Списък на файловете в пакета substance в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/substance/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/substance/copyright
/usr/share/java/substance-7.3.jar
/usr/share/java/substance.jar
/usr/share/maven-repo/com/github/insubstantial/substance/7.3/substance-7.3.jar
/usr/share/maven-repo/com/github/insubstantial/substance/7.3/substance-7.3.pom
/usr/share/maven-repo/com/github/insubstantial/substance/debian/substance-debian.jar
/usr/share/maven-repo/com/github/insubstantial/substance/debian/substance-debian.pom