Списък на файловете в пакета ruby-wavefile в stretch, архитектура all

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/wavefile.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/wavefile/buffer.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/wavefile/duration.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/wavefile/format.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/wavefile/info.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/wavefile/reader.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/wavefile/writer.rb
/usr/share/doc/ruby-wavefile/README.markdown.gz
/usr/share/doc/ruby-wavefile/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-wavefile/copyright
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/wavefile-0.6.0.gemspec