Списък на файловете в пакета ruby-semverse в stretch, архитектура all

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/semverse.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/semverse/constraint.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/semverse/errors.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/semverse/gem_version.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/semverse/version.rb
/usr/share/doc/ruby-semverse/README.md
/usr/share/doc/ruby-semverse/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-semverse/copyright
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/semverse-1.2.1.gemspec