Списък на файловете в пакета ruby-dbf в stretch, архитектура all

/usr/bin/dbf-rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf/column.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf/column_type.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf/database/foxpro.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf/encodings.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf/header.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf/memo/base.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf/memo/dbase3.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf/memo/dbase4.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf/memo/foxpro.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf/record.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf/schema.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf/table.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/dbf/version.rb
/usr/share/doc/ruby-dbf/README.md.gz
/usr/share/doc/ruby-dbf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-dbf/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby-dbf/copyright
/usr/share/man/man1/dbf-rb.1.gz
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/dbf-3.0.5.gemspec