Списък на файловете в пакета rake-compiler в stretch, архитектура all

/usr/bin/rake-compiler
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rake/baseextensiontask.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rake/extensioncompiler.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rake/extensiontask.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/rake/javaextensiontask.rb
/usr/share/doc/rake-compiler/README.rdoc.gz
/usr/share/doc/rake-compiler/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rake-compiler/changelog.gz
/usr/share/doc/rake-compiler/copyright
/usr/share/man/man1/rake-compiler.1.gz
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/rake-compiler-0.9.5.gemspec