Списък на файловете в пакета python3-testpath в stretch, архитектура all

/usr/lib/python3/dist-packages/testpath/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/testpath/asserts.py
/usr/lib/python3/dist-packages/testpath/commands.py
/usr/lib/python3/dist-packages/testpath/env.py
/usr/lib/python3/dist-packages/testpath/tempdir.py
/usr/share/doc/python3-testpath/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-testpath/copyright