Списък на файловете в пакета python-fdb-doc в stretch, архитектура all

/usr/share/doc-base/python-fdb-doc
/usr/share/doc/python-fdb-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-fdb-doc/copyright
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_sources/changelog.txt
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_sources/differences-from-kdb.txt
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_sources/getting-started.txt
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_sources/index.txt
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_sources/license.txt
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_sources/python-db-api-compliance.txt
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_sources/reference.txt
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_sources/requirements.txt
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_sources/usage-guide.txt
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/ajax-loader.gif
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/basic.css
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/comment-bright.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/comment-close.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/comment.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/dialog-note.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/dialog-seealso.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/dialog-topic.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/dialog-warning.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/doctools.js
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/down-pressed.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/down.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/epub.css
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/fdbtheme.css
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/file.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/footerbg.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/headerbg.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/ie6.css
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/jquery.js
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/middlebg.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/minus.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/plus.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/pygments.css
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/searchtools.js
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/transparent.gif
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/underscore.js
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/up-pressed.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/_static/up.png
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/changelog.html.gz
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/differences-from-kdb.html
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/genindex.html
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/getting-started.html
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/index.html
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/license.html
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/objects.inv
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/py-modindex.html
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/python-db-api-compliance.html
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/reference.html
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/requirements.html
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/search.html
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/searchindex.js
/usr/share/doc/python-fdb-doc/html/usage-guide.html
/usr/share/lintian/overrides/python-fdb-doc